ALGEMENE VOORWAARDEN CAKE GARDEN.

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Cake Garden levert. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Cake Garden.

 

Artikel 2 Bestelling plaatsen

Een bestelling plaatsen kan per mail, facebookbericht of telefonisch. De datum die u aangeeft in de mail is de datum wanneer u de taart daadwerkelijk nodig heeft. De bestelling is definitief als er een aanbetaling is gedaan van 50% van de opdracht. Als er 10 dagen vóór de datum opdracht nog geen aanbetaling is gedaan behoudt Cake Garden zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen of de opdracht te weigeren. Cake Garden behoudt zicht het recht voor dat het volledige bedragen uiterlijk 5 dagen vóór datum van de taartopdracht voldaan dient te zijn. Er kunnen niet meerdere data gereserveerd worden indien u nog niet weet welke dag u de taart exact nodig heeft. Dit in verband met de planning van eventueel meerdere opdrachten.  Cake Garden is niet verantwoordelijk voor leverings-of communicatie problemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie of data.

 

Artikel 3 Bestellingen annuleren (met uitzondering van een bruidstaart)

Tot 14 dagen voor opdracht kan e.e.a. kosteloos worden geannuleerd per mail of telefoon. Bij annulering twee weken voor de ophaaldatum, de ongeacht de reden, wordt er 25% in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor de ophaaldatum wordt er 50% in rekening gebracht. Cake Garden is een eenmanszaak. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere (privé-) omstandigheden waardoor een opdracht niet door kan gaan, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Cake Garden is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het zoeken naar vervanging. Bij vooruitbetaling zal het bedrag worden terug gestort op het bankrekeningnummer van de klant, dit kan echter nooit meer zijn dan het bedrag dan voldaan is.

 

Artikel 4 Bruidstaarten

Na het eerste oriënterende gesprek met betrekking tot het uiterlijk van de taart en doornemen van de smaken wordt er een offerte opgesteld. Indien deze offerte wordt goedgekeurd, eventueel na aanpassingen, is er een overeenkomst tot stand gekomen. Cake Garden is niet verantwoordelijk voor de handels- en verwerkingswijze van de feest locatie. Indien de bruidstaart op uw locatie niet in een koeling gezet kan worden is dit op uw eigen risico. Uiteraard adviseren wij dan een minder risicovolle taartvulling te kiezen. Bij bestelling van een bruidstaart gaat het als volgt: Na het eerst oriënterend gesprek waarin alles rondom de taart en smaken besproken worden, wordt er een offerte opgemaakt. Deze offerte wordt naar het bruidspaar toegezonden en als deze goedgekeurd wordt, eventueel na aanpassingen, dan is er een overeenkomst.

 

Artikel 4.1 Betaling Bruidstaarten

De aanbetaling van de bruidstaart bedraagt 50% van het overeengekomen bedrag en dient binnen 10 dagen na de overeenkomst voldaan te worden. Na ontvangst van de aanbetaling is de datum ook ‘gereserveerd’ Het restant van de bruidstaart ad 50% dient uiterlijk 3 weken voor de opdrachtdatum (=trouwdatum) voldaan te zijn. Er worden bij bruidstaarten bezorgkosten in rekening gebracht ad

€ 0,50 per gereden kilometer zowel heen als terug.

 

Artikel 4.2 Annulering Bruidstaart
Bij annulering van een bruidstaart na het goedkeuren van de offerte, ongeacht de reden, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Tot drie maanden voor de trouwdatum is dit 25% van de totale kosten, tot twee maanden voor de bruiloft is dit 50% van de totale kosten, tot 1 maand voor de bruiloft is dit 75% van de totale kosten. In de laatste maand is er geen restitutie meer mogelijk.

Artikel 4.3 Aanpassingen
Als er aanpassingen rondom de bruidsopdracht gewenst zijn kan dit doorgegeven worden, mits dit in verhouding is met de offerte waarmee het bruidspaar in het begin akkoord is gegaan. Tot uiterlijk twee maanden voor de trouwdatum kunnen er dingen aangepast worden, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan consequenties hebben voor de totaalprijs.


Artikel 4.4. Cake Garden spreekt een vast tijdstip af voor het bezorgen van uw bruidstaart. Indien door omstandigheden het bezorgtijdstip wijzigt, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Cake Garden is een eenmanszaak en heeft rekening te houden met een planning. Informeer bij uw feestlocatie of er beschikbaarheid is in de koeling van de locatie! 

 

Artikel 5 Workshops
Voor alle workshops geldt een minimum aantal deelnemers van 4 personen. Als u een workshop op locatie wenst kan dit ook in overleg. Hierbij geldt ook een kilometer vergoeding.

Artikel 5.1 Betaling
Het totale bedrag van de workshop is uiterlijk 2 weken voor de workshop overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat . Als het bedrag gestort is, is de workshop definitief geboekt. Cake Garden behoudt zich het recht voor om als er geen betaling heeft plaats gevonden de workshop te annuleren.


Artikel 5.2 Annulering
Bij annulering van de workshop tot 4 weken voor de datum krijgt u 100% retour, tot 3 weken voor de datum krijgt u 75% retour, tot 2 weken voor de datum krijgt u 50% retour, tot 1 week voor de datum 25% retour. In de laatste week is er helaas geen restitutie meer mogelijk in verband met de gemaakte kosten. Indien u uw aangekochte workshop wilt doorverkopen is dit in overleg mogelijk.

Artikel 6 Prijzen
De prijzen op de site zijn exclusief BTW i.v.m. de K.O.R. regeling. Er wordt dus geen BTW in rekening gebracht. De prijzen op de site kunnen afwijken van de prijzen in de offerte. Dit kan te maken hebben met verschillende vullingen, type taartdecoraties, etc. 


Artikel 7 Vervoer en aansprakelijkheid

Cake Garden is niet aansprakelijk voor eventuele vervoersschade. Tevens is Cake Garden niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan onze producten nadat deze zijn opgehaald of geleverd op de gewenste locatie. Ophalen en bewaren dient geheel op eigen risico. Taarten dient op een vlakke ondergrond te worden vervoerd en op een antislipmat zodat deze niet kan verschuiven. Taarten dienen niet op een voorstoel of achterbank vervoerd te worden, ook het vervoer op schoot wordt afgeraden. Taarten dienen na vervoer ten alle tijden in een koelkast te worden bewaard.


Cake Garden is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele allergieklachten. Allergie informatie verstrekken is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper. Cake Garden neemt dan ook geen allergievrije opdrachten aan.


Artikel 8 Klachten
Als u niet tevreden bent over een taart of ander product dient de klant dit binnen maximaal 24 uur na ophalen/levering te melden bij Cake Garden. Cake Garden is niet verantwoordelijk voor het vervoer van de taart of de condities waarbij de taart bewaard wordt thuis of op locatie. Indien u een klacht heeft dient er een stukje taart bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen. Zijn er andere klachten omtrent kwaliteit, smaak, etc. meld dit dan ook binnen 24 uur.

 

Artikel 9 Privacy
Cake Garden gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om. Cake Garden garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

 

Artikel 10 Rechten
Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan Cake Garden. De taarten worden uniek gemaakt, dit betekent dat er geen taarten exact van andere foto’s en/of plaatjes nagemaakt worden. Foto’s kunnen ter inspiratie aangeleverd worden, maar worden dus nooit exact nagemaakt.

 

Foto's

De foto's en taarten gemaakt door Cake Garden vallen onder copyright ©  Zonder toestemming mogen zij niet gebruikt worden voor andere doeleinden Alle geplaatste ontwerpen, foto's, afbeeldingen en teksten op mijn reclame uitingen op mijn internet en facebook pagina zijn eigendom van Cake Garden. Deze vallen onder het automatische wettelijke auteursrecht en intellectueel eigendom. Afbeeldingen en foto's welke te vinden zijn op internet, hebben ook allemaal het automatische copyright van de maker.